• slide 01
  • slide 02
  • slide 03
  • slide 04

O CoolHeating projektu

CoolHeating projekat promoviše implementaciju "malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije" u zajednicama Jugoistočne Evrope.

Cilj CoolHeating projekta je pružiti podršku implementaciji "malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije" u zajednicama Jugoistočne Evrope. CoolHeating projekat prenosi znanje partnera iz zemalja u kojima ovakvi primjeri daljinskog grijanja i hlađenja postoje (Austrija, Danska, Njemačka) na zemlje u kojima su slični primjeri u ovom sektoru manje zastupljeni (Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina). Ključne aktivnosti, pored tehno-ekonomskih procjena, uključuju mjere stimulacije interesa zajednica i građana na uspostavljanju obnovljivih sistema daljinskog grijanja, kao i jačanje kapaciteta u pripremi finansijskih i biznis modela. Rezultat projekta bit će uvođenje novih malih obnovljivih sistema daljinskog grijanja i hlađenja u 5 ciljnih zajednica, do faze ulaganja.

CoolHeating Map - best practice (Bosnian)

MAP BA

2016-09-23-11.27.47
IMG 0134
IMG 0139
IMG 0194
IMG 0314
IMG 0351
IMG 1705
IMG 1706
IMG 1729
IMG 1736
IMG 1843
IMG 1852
IMG 1895
IMG 2044
IMG 7782
IMG 7833
Map
Unbenannt
coolheating 01
coolheating 02
coolheating 03
coolheating 04
coolheating 05
coolheating 06
coolheating 07

CoolHeating Coordination

wip

WIP Renewable Energies

Sylvensteinstr. 2
81369 Munich
Germany

Phone: +49 89 720 12 735
Fax: +49 89 720 12 791
www.wip‐munich.de

Contact

Dominik Rutz
Dominik.Rutz@wip-munich.de
Phone: +49 89 720 12 739

Co-Funder

eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 691679.

Social Media