• slide 01
  • slide 02
  • slide 03
  • slide 04

За CoolHeating

Проектот CoolHeating ја промовира имплементацијата на „мали модуларни системи за греење и ладење базирани на обновливи извори на енергија“ во заедниците во Југоисточна Европа.

Целта на проектот CoolHeating е да ја поддржи имплементацијата на „мали модуларни системи за греење и ладење базирани на обновливи извори на енергија“ во заедници во Југоисточна Европа. CoolHeating пренесува знаење од партнерите од земји каде што постојат примери за обновливо централно греење и ладење (Австрија, Германија, Данска) во земји во кои овие технологии се помалку развиени (Босна и Херцеговина, Македонија, Словенија, Србија, Хрватска). Главните активности, покрај техничко-економска анализа, вклучуваат мерки за стимулирање на интересот на заедниците и граѓаните за поставување на системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија како и за градење на капацитети за финансирање и бизнис модели. Резултатот е иницирање на нови, мали системи за централно греење и ладење базирани на обновливи извори на енергија во пет целни заедници сѐ до фаза на инвестирање.

2016-09-23-11.27.47
IMG 7782
IMG 7833
Map
Unbenannt
coolheating 01
coolheating 02
coolheating 03
coolheating 04
coolheating 05
coolheating 06
coolheating 07

CoolHeating Coordination

wip

WIP Renewable Energies

Sylvensteinstr. 2
81369 Munich
Germany

Phone: +49 89 720 12 735
Fax: +49 89 720 12 791
www.wip‐munich.de

Contact

Dominik Rutz
Dominik.Rutz@wip-munich.de
Phone: +49 89 720 12 739

Co-Funder

eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 691679.

Social Media