• slide 01
  • slide 02
  • slide 03
  • slide 04

O CoolHeating projektu

CoolHeating projekat promoviše implementaciju "malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije" u zajednicama Jugoistočne Evrope.

Cilj CoolHeating projekta je pružiti podršku implementaciji "malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije" u zajednicama Jugoistočne Evrope. CoolHeating projekat prenosi znanje partnera iz zemalja u kojima ovakvi primjeri daljinskog grijanja i hlađenja postoje (Austrija, Danska, Njemačka) na zemlje u kojima su slični primjeri u ovom sektoru manje zastupljeni (Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina). Ključne aktivnosti, pored tehno-ekonomskih procjena, uključuju mjere stimulacije interesa zajednica i građana na uspostavljanju obnovljivih sistema daljinskog grijanja, kao i jačanje kapaciteta u pripremi finansijskih i biznis modela. Rezultat projekta bit će uvođenje novih malih obnovljivih sistema daljinskog grijanja i hlađenja u 5 ciljnih zajednica, do faze ulaganja.

CoolHeating Map - best practice (Bosnian)

MAP BA

2016-09-23-11.27.47
20180620 232623
20180621 135409
20180621 141828
20181128 021 H2020projects
20181128 023 H2020projects
20181128 035 H2020projects
20181128 045 H2020projects
20181128 047 H2020projects
20181128 056 H2020projects
20181128 084 H2020projects
20181128 171 H2020projects
IMG 0101
IMG 0129
IMG 0134
IMG 0139
IMG 0194
IMG 0213
IMG 0310
IMG 0314
IMG 0350
IMG 0351
IMG 1705
IMG 1706
IMG 1729
IMG 1736
IMG 1843
IMG 1852
IMG 1895
IMG 2044
IMG 4966
IMG 4968
IMG 5001
IMG 5041
IMG 5045
IMG 6112
IMG 6166
IMG 6201
IMG 6246
IMG 7782
IMG 7833
Map
Unbenannt
coolheating 01
coolheating 02
coolheating 03
coolheating 04
coolheating 05
coolheating 06
coolheating 07

News / Events

CoolHeating Coordination

wip

WIP Renewable Energies

Sylvensteinstr. 2
81369 Munich
Germany

Phone: +49 89 720 12 735
Fax: +49 89 720 12 791
www.wip‐munich.de

Contact

Dominik Rutz
[email protected]
Phone: +49 89 720 12 739

 

GDPR - Data Protection
Imprint

Co-Funder

eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 691679.

Social Media