Srpski

Sabac

Opštine i gradovi korisnici projekta: Grad Šabac

Korisnik projekta u Republici Srbiji, Grad Šabac, ima javno komunalno preduzeće za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom, JKP „Toplana Šabac" kapaciteta 72.3 MW (www.toplanasabac.rs). Primarno gorivo za proizvodnju toplotne energije je prirodni gas (93%) a mazut se koristi kao rezervno gorivo ili za slučaj havarijskih sistuacija (do 7%). Sistem daljinskog grejanja čine 4 toplotna izvora, 22.9 kilometara toplovodne mreže, 380 toplotnih podstanica koje snabdevaju oko 7,500 potrošača u sektoru domaćinstava i više od 500 objekata u sektoru privrede (ukupno oko473,000m2). Prosečna starost toplovoda i podstanica je 20-25 godina. Tokom 2014. i 2015. godine, 110 podstanica je modernizovano. Takođe, na tri gasna kotla (kapaciteta po 14 MW) ugradnjom rekuperatora u dimovodnom traktu povećana je efikasnost za 3.5% zahvaljujući sredstvima iz KfW 4 projekta. Tokom 2016. godine očekuje se rekonstrukcija dela toplifikacione mreže, rekonstrukcija najveće kotlarnice i uvođenje SCADA sistema. "CoolHeating"studija bi trebalo da proširi sistem daljinskog grejanja/hlađenja dodatnom mrežom u kojoj bi se kao gorivo koristila biomasa i koja bi snabdevala energijom oko 250 domaćinstava i oko 1,000 kW u sektoru privrede.

News / Events

CoolHeating Coordination

wip

WIP Renewable Energies

Sylvensteinstr. 2
81369 Munich
Germany

Phone: +49 89 720 12 735
Fax: +49 89 720 12 791
www.wip‐munich.de

Contact

Dominik Rutz
[email protected]
Phone: +49 89 720 12 739

 

GDPR - Data Protection
Imprint

Co-Funder

eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 691679.

Social Media